O nas

Armin Teske, Prezes Zarządu

Armin Teske – biegły rewident, doradca podatkowy, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Institut Français de Gestion. Pracę w finansach i rachunkowości rozpoczął w 1994 roku od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Następnie był kontrolerem finansowym sieci supermarketów real,- sp. z o.o. Praktykę audytora zdobywał pracując w Coopers&Lybrand (PriceWaterhouseCoopers) oraz w Strategia Horwath Sp. z o.o.

Od 1999 był dyrektorem finansowym/członkiem zarządu w Kawneer Polska Sp. z o.o. (Grupa Alcoa) oraz SEGI AT Sp. z o.o. W latach 2008 – 2010 był członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu w Zakładach Azotowych Tarnów S.A.

W ramach prowadzonej od 2006 działalności gospodarczej prowadził księgi rachunkowe oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego/doradcy dla licznych klientów (spółek, fundacji oraz stowarzyszeń). Najbardziej lubi analizować i rozstrzygać aspekty prawno-finansowe nietypowych transakcji oraz dostosowywać politykę rachunkowości do specyfiki klienta.

Lubi też uczyć innych - w ramach Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Rachunkowości prowadził szkolenia - głównie w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunku przepływów pieniężnych oraz rozliczania kontraktów długoterminowych.

Biegle zna angielski i niemiecki, sprawnie posługuje się też niderlandzkim. Naukę innych języków (hebrajski, hiszpański, francuski, rosyjski) traktuje jako hobby.

W 2004 roku ukazała się książka autorstwa Alfreda Dürr’a „Kantaty Jana Sebastiana Bacha” z suplementem w postaci tekstów ponad 200 kantat, których Armin jest tłumaczem.

Żeglarstwo to jego hobby, na które zawsze brakuje mu czasu. Pasjonuje go historia religii. Wieczorami słucha muzyki klasycznej, czasem komponuje też własną...

Joanna Teske, Członek Zarządu

Joanna Teske, biegły rewident, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu w Trier. Pracę w finansach zaczynała w 1998 roku jako księgowa w Hucie Zawiercie (Grupa Impexmetal). Doświadczenie audytora zdobywała pracując w latach 1999-2003 w PriceWaterhouseCoopers (PwC) biorąc udział w badaniach sprawozdań finansowych wg standardów polskich i MSSF, badaniach kontroli wewnętrznych oraz projektach due diligence licznych spółek z sektora handlu hurtowego i detalicznego, produkcji, usług i budownictwa. Następnie była kontrolerem finansowym w Bauma S.A. (obecnie Ulma S.A.), gdzie zajmowała się m.in. budżetowaniem, raportowaniem grupowym oraz przygotowaniem prospektu emisyjnego na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych. W latach 2005-2016 jako Z-ca Dyrektora Finansowego w OGP Gaz-System S.A. odpowiadała za organizację i funkcjonowanie kontrolingu oraz zarządzanie płynnością.

Od 2016 r. prowadzi działalność gospodarczą i dołączyła do T&T.

Zawodowo najciekawsze dla niej są projekty dotyczące: optymalizacji procesów finansowo-księgowych, wdrażania systemów informatycznych na potrzeby rachunkowości i finansów, planowania i budżetowania oraz rachunkowości zarządczej (raportowania grupowego).

Odpoczywa zajmując się ogrodem lub uprawiając sport. Jej hobby to medycyna. Dziś nawet trochę żałuje, że nie została lekarzem...