Prowadzimy księgi

Prowadzimy księgi wg standardów polskiej Ustawy o rachunkowości, wg niemieckiego HGB lub wg MSFF – dla podmiotów polskich i zagranicznych.

Księgi prowadzimy tak, aby przy rozsądnym koszcie i nakładzie pracy, uzyskać możliwie precyzyjną informację ekonomiczną (zarządczą). Każdy kolejny okres rozrachunkowy (z reguły miesiąc) zamykamy dopasowanym do potrzeb klienta raportem, obejmującym standardowo Rachunek Zysków i Strat, Bilans, oraz zestaw dodatkowych informacji zarządczych (np. rentowność projektów, zestawienia kosztów wg miejsc powstawania). Na życzenie omawiamy raporty z klientem (preferowana forma – wideokonferencja). Do komunikacji i przekazywania dokumentów stosujemy sprawdzony system rozpoznawania i archiwizacji dokumentów skanowanych – współpracujący ze stosowanym przez nas systemem informatycznym. System ten nie tylko znacznie ułatwia przepływ informacji pomiędzy klientem a księgową, ale umożliwia pozostawienie bezpiecznie oryginałów pod kontrolą klienta z jednoczesnym stałym wglądem klienta w przekazane dokumenty (i ich opisy), możliwość wyszukiwania dokumentów wg zadanych kryteriów, szybkie sprawdzanie kontrahentów (rejestracja VAT), szybkie projekcje przepływów z tytułu VAT.