Biała lista podatników VAT – Sankcje

16 października 2019

Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać sankcje w przypadku realizacji płatności powyżej 15 tys. PLN na rachunek bankowy inny niż znajdujący się w wykazie tzw. „Białej listy podatników VAT”.
Sankcje będą dotyczyły:

  • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielona zostanie płatność wynikającą z jednej faktury,
  • ponoszenia ryzyka odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe z tyt. VAT, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Sankcje nie będą stosowane jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od realizacji przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, nabywca poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Oznacza to konieczność sprawdzania poprawności rachunku bankowego w dniu realizacji przelewu.

Lista prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Nowe wymagania dokumentacyjne w zakresie deklaracji VAT i plików JPK obowiązujące od 1 października 2020 r. Kody GTU.

28 września 2020

W związku z wprowadzeniem od 1 października 2020 r. nowych plików JPK-VAT, zastępujących dotychczasowe pliki i deklaracje, pojawiają się czasem wątpliwości dotyczące nowych obowiązków, szczególnie zaś zakresu danych na fakturach. Nie wdając się w ocenę wchodzących w życie zmian ani nie powtarzając niektórych błędnych opinii o nowych obowiązkach, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych, z […]

Czytaj więcej

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) od 1 listopada 2019 r.

16 października 2019

Od 1 listopada 2019 r., w związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 2018 r. przepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności zostają rozszerzone o jego obowiązkowe zastosowanie

Czytaj więcej